Volg ons!

De naam Asaf betekent waarschijnlijk "Verzamelaar". Asaf is de naam van vijf mannelijke personen uit het Oude Testament. De naam Asaf komt in totaal 47 keer voor in de Bijbel. De naam komt voor het eerst voor in het Oude testament in de vers: 2 Koningen 18:18 en in het Nieuwe testament: Matteüs 1:7.

De bekendste Asaf is de priester verantwoordelijk voor de liturgische gezangen in de eerste joodse tempel ( eigenlijk dus de tabernakel) de tempel werd gebouwd door Salomo). Hij leefde ten tijde van Koning David. Veel Psalmen van het gelijknamige bijbelboek van het Oude Testament staan op zijn naam.


Het koor  is opgericht op 6 juni 1945 onder de naam Christelijk Mannenkoor "ASAF" en bestond toen uit 16 leden. Het was een samensmelting van het bestaande mannenkoor "Sursum Corda" (9 leden) en het nieuw op te richten koor.
Reeds een maand na de oprichting van het mannenkoor volgde het  vrouwenkoor "ASAF", waarvoor 35 leden zich aanmeldden. In 1947 werden vervolgens het kinderkoor "ASAF" en het jongedameskoor "ASAF" opgericht. Men spreekt nu over "ASAF"'s Zangkoren. Op 15 september 1960 werd besloten deze koren, behalve het kinderkoor, samen te voegen tot één gemengd koor. Dit gemengde koor startte met 35 leden en is uitgegroeid tot een koor dat momenteel bestaat uit ca. 55 leden.

Diverse dirigenten hebben de afgelopen jaren het koor gedirigeerd, waaronder Eef de Kwant, Jan Stolk, Frans van Tilburg, Martin Zonnenberg, Jan Mulder en Ton van der Horst. Het koor staat sinds 2007 onder de enthousiaste leiding van dirigent Hans van Blijderveen.

In het verleden heeft "ASAF" een 6-tal langspeelplaten gemaakt, al of niet in combinatie met andere koren. Ook heeft het koor de laatste jaren haar medewerking verleend aan de opnames van enkele CD's waaronder de bekende Kerst Doelenconcerten in Rotterdam. Tevens zijn er negen eigen CD's zijn uitgebracht, waarvan één met Passie- en Paasliederen, zes met geestelijke muziek van uiteenlopend genre, een Psalm CD en een Kerst CD.

Gemiddeld wordt twee maal per jaar een door het koor zelf georganiseerd concert gegeven. Ook wordt er met grote regelmaat medewerking verleend aan zanguitvoeringen en concerten in samenwerking met andere koren. Op uitnodiging van de Evangelische Omroep verleende het koor verschillende malen haar medewerking aan radio- en t.v. opnamen. Asaf is daardoor regelmatig te zien in het EO programma Nederland Zingt .

In 2015 heeft het koor haar 70-jarig jubileum gevierd met o.a. een concert in de Bethlehemkerk van Papendrecht, met als thema ‘Who is this King?', waarvan een live CD is uitgebracht. De laatste CD "Vertrouwen" dateert van het gelijknamige concert op 10 november 2018

Op 5 november 2022 hebben wij ons- door Corona uitgestelde - jubileumconcert gegeven in de Bethlehemkerk in Papendrecht,  omdat het koor in 2020 75 jaar bestond. Het thema is "In Gods Handen"

Ook over de grenzen laat ASAF van zich horen; er zijn inmiddels 10 buitenlandse koorreizen gemaakt naar o.m.  Engeland, Zwitserland, Tsjechië en Oostenrijk (7x), de laatste reis naar Oostenrijk dateert van oktober 2010.

Het koor is aangesloten bij de KCZB.