Volg ons!

De repetities van het koor  met ingang van 6 november 2021  tijdelijk opgeschort!.

De persconferentie van dinsdag j.l. zal u niet ontgaan zijn.
Deze conferentie gaf ons aanleiding een extra vergadering in te lassen.
Hoewel het invoeren van de QR code de 1e aanzet gaf tot overleg, is de gezondheid van ons allen in relatie tot de identiteit en samenstelling van ons koor leidend geweest in onze besluitvorming.
Een christelijke identiteit die, naar onze mening, niemand uitsluit en waarin we zorg  dragen voor elkaar.
We deelden onze meningen omtrent de QR code:
Als we de QR code hanteren sluiten we een flinke groep leden uit die hetzij tegen het gebruik van deze code is of geen code heeft.
Stoppen we met zingen, dan sluiten we die leden uit die hier geen moeite mee heeft en graag door wil gaan.
Daarnaast deelden we onze zorgen over de oplopende besmettingen en risico`s die dit met zich meebrengt.
Alles tegen elkaar afwegend gaf het gezondheidsbelang voor ons allemaal de doorslag ons te doen besluiten de repetities te stoppen tot 01-01-2022.

 

Het bestuur