Volg ons!

Beste koorleden,

We zingen al geruime tijd niet samen. Daarom heeft het bestuur gemeend de contrubutie aan te passen. Meer hierover in de brief die u via de mail ontvangten heeft of lees hem nogmaals in de leden informatie.

De penningmeester.