Laatste nieuws

Asaf heeft zo’n kleine 90 enthousiaste leden en natuurlijk heeft een vereniging een bestuur nodig om goed te kunnen functioneren.  Het bestuur houdt zich bezig met allerlei zaken op het gebied van beleid, financien en organisatie. Naast het bestuur zijn er ook nog een aantal commissies actief op het gebied van muziek en promotie & werving.
Bestuur en commissies bestaan uit de volgende personen:

Bestuur:
voorzitter: Alexander Bot

1e secretaris: Ina 't Jong
2e secretaris: Annette Oudenes
1e penningmeester: Marieke van de Beek
2
e penningmeester: Wim van Pel
algemeen adjunct: Corine Verhaar
bestuurslid: Wilma van der Ven

Muziekcommissie:
Ina 't Jong, Ali 't Jong en Ineke Bikker

Commissie Promotie & Werving:
Alexander Bot, Nelly Oudenes en Arie de Groot